Bijeenkomst ADR-Commissie balie Limburg

Op 28 februari 2019 organiseerde de ADR*-Commissie van de balie Limburg een bijeenkomst voor de Limburgse bemiddelaars. Hans Van Gompel was één van de deelnemers.

Volgende inhoudelijke topics werden behandeld:

  • Wijziging van artikel 1728 Ger. W. inzake de vertrouwelijkheid
  • De zin of onzin van een pre-installatievergadering tussen bemiddelaar en advocaten
  • Do’s en don’ts bij de redactie van een bemiddelingsovereenkomst

In een tweede gedeelte was er een evaluatie van het traject bemiddeling binnen de Limburgse Familierechtbank en van het pilootproject lopende binnen de Ondernemingsrechtbank te Hasselt en Tongeren.

 

*Alternative Dispute Resolution