De nieuwe bemiddelingswet: een nieuw paradigma voor rechter en advocaat ?

Op 18 december 2018 organiseerde de UHasselt een studienamiddag over de nieuwe bemiddelingswet. Hans Van Gompel nam hieraan deel.

Een interessant item dat werd toegelicht door Professor Eric Lancksweerdt was de zogenaamde “paradigma-omslag” vervat in de nieuwe wet: rechters zijn niet langer loutere makers van vonnissen, maar hebben een actieve rol in het zoeken naar een oplossing van het geschil (o.m. door te trachten partijen te verzoenen).

Dit vertaalt zich ook naar de advocaat, die, in toepassing van de nieuwe wet, verplicht is zijn cliënt te wijzen op de verschillende manieren waarop een geschil kan worden opgelost. De focus ligt hierbij dus niet enkel op de klassieke geschillenbeslechting via de rechtbank.