Hans Van Gompel, lid van Cepani

Op haar laatste jaarvergadering heeft Cepani Hans Van Gompel aanvaard als lid van de vereniging.

Cepani is het Belgische centrum voor (nationale en internationale) arbitrage en bemiddeling. Voor deze materies is Cepani toonaangevend in België. De vereniging heeft een dubbele doelstelling:

  • het inrichten van arbitrage- en bemiddelingsprocedures;
  • de actieve promotie van arbitrage, bemiddeling en andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting.

Voor meer informatie: www.cepani.be.

Hans Van Gompel was al meermaals betrokken als arbiter en raadsman bij Cepani-arbitrages. Recentelijk werd hij ook aangesteld als mediator in een bemiddeling in toepassing van het Cepani-Mediatiereglement.