Intervisiesessie ‘Uw Bemiddelaars’

Op 30 oktober 2018 nam Hans Van Gompel deel aan een nieuwe intervisiesessie van ‘Uw Bemiddelaars’. De deelnemers deelden hun ervaringen van hun recente bemiddelingen.

O.m. volgende items werden besproken:

  • Hoe om te gaan met culturele en linguïstische verschillen ?
  • Wat met ‘agressieve’ deelnemers aan een bemiddeling ?
  • Fricties met de raadslieden van de deelnemers.
  • De spanningslijn tussen bemiddeling en coaching.

Uw Bemiddelaars is een vereniging van erkende bemiddelaars, verspreid over gans Vlaanderen (www.uwbemiddelaars.be). Hans Van Gompel is één van de stichtende leden.