Multidisciplinair

Indien nodig: samenwerking met andere specialisten

Van Gompel Mediation gelooft dat multidisciplinaire samenwerking de effectiviteit van het bemiddelingsproces in belangrijke mate kan bevorderen. Daarom onderhouden we preferente relaties met andere specialisten, vaak zelf erkende bemiddelaars, die elk op hun terrein kunnen bijdragen tot het welslagen van de bemiddeling:

  • facilitering communicatie: Dr. I. Buseyne, gespreks- en relatietherapeut (tlabyrint.be);
  • juridische aspecten: Van Gompel Advocaten (vangompeladvocaten.be);
  • economische aspecten: bedrijfsrevisor Jo Fran├žois, erkend bemiddelaar;
  • aspecten van onroerend goed en (vereffening van) vermogen: mevrouw Ine Ponet, erkend bemiddelaar en medewerkster bij notarissen Gilissen-Janssen (gjnot.be);
  • aspecten eigen aan familiale ondernemingen: de heer Eddy Claesen, erkend bemiddelaar (eddyclaesen.be);
  • andere specialisten: te consulteren indien nodig.