Omgaan met emoties tijdens de bemiddeling: de Titanic en de opdoemende ijsberg

Als men een geschil zou vergelijken met de Titanic, zijn de emoties het onderliggend gedeelte van de opdoemende ijsberg. Als de emoties niet worden gedetecteerd en gekanaliseerd, zal het geschil onvermijdelijk escaleren en eindigen in een fatale botsing met de ijsberg.

Het professioneel omgaan met emoties van de betrokkenen is dan ook een belangrijke taak voor de bemiddelaar. Achter de emoties gaan immers de motieven – de redenen waarom elke betrokkene in het geschil is verzeild – en de belangen – de activa die men ondanks het geschil wenst gevrijwaard te zien – schuil van de betrokkenen. Het is met deze motieven en belangen dat de betrokkenen en de bemiddelaar aan de slag moeten gaan om na te gaan of een bemiddelde oplossing tot de mogelijkheden behoort. Om hierover een constructieve dialoog te hebben, dienen dus eerst de emoties te worden geneutraliseerd.

Het ontmijnen van emoties maakt daarom een wezenlijk onderdeel uit van het model en de methodiek van Van Gompel Mediation.

Op 27 november ll. volgde Hans Van Gompel een specifieke opleiding over dit thema, m.n. ‘Omgaan met emoties, motieven en belangen’, georganiseerd door het CBR o.l.v. Theo Geuens.