Documentatie

Een erkende bemiddeling gaat gepaard met de ondertekening door betrokkenen én bemiddelaar van minstens twee documenten:

  • het bemiddelingsprotocol: dit document legt bij aanvang de spelregels van de bemiddeling vast;
  • het bemiddelingsakkoord: indien de bemiddeling slaagt, zal de gevonden overeenkomst zijn weerslag vinden in een bemiddelingsakkoord dat, indien gewenst, door de rechtbank kan worden gehomologeerd.

Voor meer informatie: www.uwbemiddelaars.be en www.fbc-cfm.be.